Αναρτήσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 14 01 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 14 01 2016
Αστική Συγκοινωνία | www.ktel-syrou.gr

Αστική Συγκοινωνία

ΑΣΤΙΚΑ

ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ MINI BUS ΑΠΟ 1/5 ΕΩΣ 30/9

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ MINI BUS ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΔΕΙΛΙ

Δρομολόγια ΜΙΝΙ-BUS
07:30 ΑΓΟΡΑ ΔΟΞΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΔΕΙΛΙ ΛΑΛΑΚΙΑ
08:00 ΑΓΟΡΑ ΛΑΛΑΚΙΑ ΔΕΙΛΙ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗ
09:30 ΑΓΟΡΑ ΛΑΛΑΚΙΑ ΔΕΙΛΙ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗ
10:00 ΑΓΟΡΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΑΓΟΡΑ
10:45 ΑΓΟΡΑ ΔΟΞΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗ
11:30 ΑΓΟΡΑ ΛΑΛΑΚΙΑ ΔΕΙΛΙ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗ
12:15 ΑΓΟΡΑ ΔΟΞΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗ
13:00 ΑΓΟΡΑ ΛΑΛΑΚΙΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΔΟΞΑ
13:45 ΑΓΟΡΑ ΔΟΞΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗ
14:30 ΑΓΟΡΑ ΔΟΞΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗ
17:00 ΑΓΟΡΑ ΛΑΛΑΚΙΑ ΔΕΙΛΙ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗ
18:00 ΑΓΟΡΑ ΛΑΛΑΚΙΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΔΟΞΑ
19:00 ΑΓΟΡΑ ΔΟΞΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗ
20:00 ΑΓΟΡΑ ΛΑΛΑΚΙΑ ΔΕΙΛΙ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗ
21:00 ΑΓΟΡΑ ΔΟΞΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗ

 

ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΛΙΜΑΝΙ - ΔΟΞΑ

6:30-7:00-7:30-8:30-8:40-9:00-9:20-9:40-10:00-10:20-10:40-11:00-11:20-11:40-12:00-12:20

12:40-13:00-13:20-13:40-14:00-14:30-15:00-15:30-16:00-16:40-17:20-18:00-18:40-19:20-20:00

20:40-21:20-22:00

ΑΠΟ ΔΟΞΑ - ΛΙΜΑΝΙ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

6:45-7:15-7:45-8:00-8:15-8:40-9:00-9:20-9:40-10:00-10:20-10:40-11:00-11:20-11:40-12:00-12:20

12:40-13:00-13:20-13:40-14:00-14:15-14:45-15:15-15:45-16:20-17:00-17:40-18:20-19:00-19:40

20:00-20:20-21:00-21:40-22:15